10 tips om een hecht team te creëren

10 tips om een hecht team te creëren

 

 

Een hecht team: waar begin je?

Teams met een hechte groepscultuur profiteren van synergie. Zij presteren veel meer dan de som van de individuele capaciteiten van de teamleden. En goed nieuws, volgens de New Yorkse bestsellerauteur Daniel Coyle is het creëren van zo’n sterke cultuur te leren via specifieke vaardigheden. Dat is alleen niet zomaar gedaan. Het belangrijkste kenmerk van een succesvol team is dat de leden zich veilig en verbonden voelen. En dat heeft tijd nodig. Het begint met het continu afgeven van sociale signalen, zoals fysieke nabijheid, oogcontact, vragen stellen en actief luisteren. Een continue stroom van dergelijke interacties, ‘belonging cues’, helpt om de onbewuste angst in je brein om te zetten naar verbinding. Om een veilig team te creëren moeten de sociale signalen dus voortdurend worden herhaald en versterkt. Daarom is een gevoel van verbondenheid gemakkelijk te vernietigen en moeilijk op te bouwen. Een belangrijke les voor teams en managers, zeker in deze periode van lock down en thuiswerken, is dus om blijvend aandacht te besteden aan deze vorm van interactie.

 

10 manieren om veiligheid en saamhorigheid op te bouwen in teams en organisaties

Het positieve is, dat als we de sociale signalen maar vaak genoeg herhalen, uiteindelijk een krachtige omschakeling in onze geest plaatsvindt. Dan komt er ‘teamchemie’ vrij, een signaal in onze hersenen dat zegt: we zijn verbonden, we zijn veilig, we delen een toekomst. Om dit proces te versnellen, delen we hier 10 tips om aan veiligheid in teams te bouwen.

 

1.) Toon kwetsbaarheid

We hebben de natuurlijke neiging om onze zwakheden te verbergen om bekwaam over te komen. Maar om veiligheid te creëren, moeten we juist het tegenovergestelde doen. Mensen en zeker leiders doen er goed aan om hun feilbaarheid te tonen en actief feedback te vragen. Je openstellen, laten zien dat je fouten maakt, input vragen en actief luisteren zijn allemaal voorbeelden van kwetsbaarheid. En deze houding zorgt voor een diepere verbinding en meer behulpzaamheid bij de ander.

 

2.) Omarm de boodschapper

Het is niet altijd leuk om te horen, maar mensen die harde feedback geven, slecht nieuws brengen of de vinger op de zere plek leggen zijn wel nodig in een team. Het is dus belangrijk om deze boodschappers te omarmen en aan te moedigen. Dit schept veiligheid en moedigt mensen aan om vanuit goede intentie de waarheid te durven spreken.

 

3.) Leg linkjes naar de toekomst

Succesvolle teams delen een gemeenschappelijk doel, een gedeelde toekomst. Het helpt om het team te laten zien waar ze heen gaan door continu een verbinding te maken tussen nu en de toekomst. Door uit te leggen hoe teamleden bijdragen aan dat doel, neemt de relevantie van hun werk en daarmee hun betrokkenheid toe.

 

4.) Vergeet niet mensen te blijven bedanken

Onderzoek toont aan dat een bedankje van één persoon ervoor zorgt dat mensen zich veel genereuzer gaan gedragen tegenover anderen in de groep. Het heeft dus een veel groter effect dan alleen op de ontvanger. Een bedankje krijgen, geeft daarnaast niet alleen een goed gevoel. Het is een cruciale ‘belonging cue’ en geeft een gevoel van veiligheid, verbondenheid en motivatie. En dat gevoel is besmettelijk.

 

5.) Ben selectief met het kiezen van teamleden en deal met ‘rotte appels’

Wie wel en niet onderdeel van het team is, is een van de krachtigste signalen die een groep kan afgeven. Succesvolle groepen vertonen geen tolerantie voor slecht gedrag. Een teamlid dat niet goed functioneert, een negatieve instelling heeft, of zich niet gedraagt in het belang van het team, kan toxisch zijn voor de sfeer en samenwerking in het team. In zo’n geval is het goed om zo snel mogelijk samen met de bewuste persoon te onderzoeken wat de oorzaak van het gedrag is. Zit er geen verbetering in, dan is afscheid nemen voor alle partijen de beste optie.

 

6.) Creëer ontmoetingsplekken

Ontmoetingsruimten vormen het kloppende hart van een organisatie. Persoonlijke ontmoetingen stimuleren gemeenschap, creativiteit en cohesie. Door het ontwerp van ruimtes te optimaliseren kan er meer toevallig contact worden gecreëerd. Dit creëert een hele reeks effecten, waaronder meer verbindingen en een gevoel van veiligheid. Gezien de recente COVID-maatregelen is dit een echte uitdaging. Dus als je op afstand werkt, is het nog belangrijker om naast de reguliere, inhoudelijke vergaderingen genoeg momenten in te bouwen en te faciliteren waarop teamleden met elkaar kunnen bijpraten, sparren en hun onderlinge relaties kunnen onderhouden.

 

7.) Zorg ervoor dat iedereen een stem heeft

Leiders hebben de taak om actief verbinding te creëren en ervoor te zorgen dat iedereen wordt gehoord. Sommigen doen dit bijvoorbeeld door een regel te maken dat vergaderingen pas eindigen als iedereen gesproken heeft. Anderen doen dit door regelmatig open sessies te houden waar iedereen iets kan inbrengen.

 

8.) Geef harde, eerlijke feedback

Om moeilijke problemen samen op te lossen, hebben teams veel momenten van harde feedback en (soms ongemakkelijke) eerlijkheid nodig. Door een veilige ruimte te creëren waar mensen zich eerlijk kunnen uiten, kan feedback de inzet en prestaties enorm verhogen. In zo’n omgeving hoeft een punt van kritiek niet ingekleed te worden tussen 2 complimenten, maar kunnen mensen elkaar gewoon aanspreken. Uiteraard is het net zo belangrijk om elkaar te complimenteren wanneer het goed gaat.

 

9.) Geef nieuwe teamleden een warm welkom

Wanneer iemand zich bij een groep aansluit, beslissen hun hersenen vrij snel of ze verbinding willen maken of niet. Dit is een unieke kans om vanaf het begin een goede band te smeden door krachtige signalen af te geven dat mensen erbij horen. Door nieuwe leden welkom te heten, de tijd te nemen, hun aanwezigheid te erkennen en ze het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van het team, creëer je langdurige veiligheid, verbinding en loyaliteit.

 

10.) Omarm plezier

Dit ligt voor de hand, maar is toch het vermelden waard. Lachen is niet alleen maar leuk; het is het meest fundamentele teken van veiligheid en verbinding. Dus er mag altijd ruimte zijn voor een grapje, voor gezelligheid en het vieren van successen. Geen straf, lijkt ons!

 

Zelf aan de slag?

Wil je weten wat je zelf kunt doen om de cultuur en ervaring van je medewerkers te verbeteren? Lee dan meer over onze Employee Experience aanpak en doe de gratis Employee Experience Scan.