4 redenen waarom innovatie om mensen draait

4 redenen waarom innovatie om mensen draait

 

Veel bedrijven richten zich op innovatie als een bron voor groei, een manier om problemen op te lossen of een middel om relevant te blijven. Hun focus ligt vaak op technologische innovatie, product- of bedrijfsmodelinnovatie.
Organisatie-innovatie vereist echter vaak verandering op elk niveau, van bijna elke medewerker. Dat onderstreept het belang van sociale innovatie. Want hoewel voor de meeste bedrijven mensen het belangrijkste onderdeel van het bedrijf zijn, wordt de begeleiding van de benodigde verandering vaak onderbelicht of zelfs volledig verwaarloosd. Niet verwonderlijk dat veel innovaties vroeg of laat mislukken. Afgezien van externe oorzaken zoals klant- en markt fit, zijn er 4 meest gehoorde ínterne redenen voor het falen van innovaties.

 

1. Innovatie wordt van bovenaf geforceerd

De werkvloer krijgt vaak pas in een heel laat stadium te horen over nieuwe innovaties, zonder dat er voldoende aandacht is besteed aan de communicatie, de gewenste gedragsverandering die verwacht wordt van medewerkers of de implementatie van een veranderingsproces. Dat roept niet alleen frustratie op, maar levert ook problemen op die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden als mensen tijdig betrokken waren. Innovatie werkt dus vaak niet goed samen met hiërarchie. Een proces in gang zetten dat ideeën oproept, problemen vroegtijdig identificeert en talent, samenwerking en draagvlak cultiveert, is dan ook een van de belangrijkste sleutels tot succesvolle innovatie.

 

2. De angst om te falen

Mensen leren al vroeg in hun leven dat falen onaanvaardbaar is. Hoewel falen deel uitmaakt van het proces van innovatie, zijn mensen vaak niet gerustgesteld dat het ok is om de eerste paar keer niet te slagen. Er wordt hen ook niet geleerd hoe je om kunt gaan met faalangst. Omdat faalangst innovatie kan verlammen, is het erg belangrijk om hier veel aandacht aan te besteden en een veilige manier van experimenteren in te bouwen in de cultuur.

 

3. Cultuur saboteert innovatie

Mensen willen best veranderen, maar willen niet veranderd worden. Het is een dan ook een normale reactie van mensen om weerstand te bieden aan opgelegde verandering. Door een combinatie van werkdruk en een bedrijfsstructuur die vaak niet erg flexibel is, hijsen mensen vaak een rode vlag bij zaken die ander gedrag vereisen of processen verstoren. Het bevorderen van een cultuur van leren en samenwerken en het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden, helpt medewerkers om flexibel en creatief te blijven en open te staan voor verandering.

 

4. Innovatieteams zijn niet zichtbaar

Hoewel accelerators, innovatiehubs of incubators vaak helpen om het innovatieproces te versnellen, zijn de projecten vaak onzichtbaar voor de rest van de organisatie. Medewerkers worden daardoor vaak pas laat geconfronteerd met het eindproduct. Dit kan een ‘not invented here syndrome’ veroorzaken en roept vaak weerstand op. Door collega’s in een vroeg stadium te betrekken en tijdig voor te bereiden, wordt succesvolle implementatie bevorderd.

 

Kort samengevat

Innovaties raken vaak de mensen in de organisatie. Om succes te bevorderen en weerstand te voorkomen is het belangrijk om hen in een vroeg stadium te betrekken. Door aandacht te geven aan het creëren van een intern klimaat voor innovatie, en alle projecten en ideeën te verbinden en te duiden vanuit doel, nut en (sociale) noodzaak. Dit creëert niet alleen duurzame groei, maar vergroot ook de betrokkenheid van werknemers, persoonlijke leercurves, een positieve en verbindende cultuur en een gevoel van nut en betekenis. En dat is wat wij sociale innovatie noemen.