Employee experience

BOUWEN AAN WAARDEGEDREVEN ORGANISATIES

De arbeidsmarkt piept en kraakt, tekorten aan goed personeel en verloop nemen toe en de medewerkersbetrokkenheid neemt af. Het bouwen van een aantrekkelijke cultuur en ’employer brand’ is dan ook belangrijker dan ooit. Maar voor veel organisaties nog niet vanzelfsprekend. Wij kunnen hierbij helpen. Met een integrale aanpak en duurzaam resultaat. 

WERKEN AAN 4 PIJLERS

Je organisatie aantrekkelijk maken voor huidige en toekomstige werknemers is geen snel kunstje. Een goed resultaat hangt af van meerdere factoren. In ons employee experience programma hanteren wij dan ook een integrale, gefaseerde aanpak. 

Visie

Is de missie inspirerend, de koers helder, de strategie simpel genoeg? Werken medewerkers aan gezamenlijke doelen? 

Talentontwikkeling

Worden medewerkers gestimuleerd om hun talent te ontwikkelen en te groeien? Worden ze begeleid in verandering? 

Cultuur

Is er een krachtige cultuur gebaseerd op verbindende waarden? Worden deze nageleefd? Is er dynamiek en cocreatie?

Structuur

Is er een duidelijke structuur en aantrekkelijk HR-beleid? Zijn er heldere rollen en verantwoordelijkheden? 

HAPPY EMPLOYEES = HAPPY CUSTOMERS = MORE BUSINESS VALUE
WIJ BIEDEN PRAKTISCHE OPLOSSINGEN EN SNELLE VOORUITGANG

In 3 fasen komen we snel tot de kern en bieden we praktische handvaten om verbeteringen aan te brengen die de employee journey verbeteren en het employer brand versterken. We werken daarbij samen met teams binnen de organisatie, zodat er optimaal draagvlak is, de kennis binnen de organisatie benut en geborgd wordt, en kosten beperkt blijven. 

INSIGHT

We verzamelen en delen inzichten over de talenten van mensen en het unieke DNA van de organisatie.

PERSPECTIVE

We maken een game plan vanuit een gezamenlijk doel: wat willen we bereiken? Wat willen we zijn voor wie?

BUILD

We werken samen aan een krachtige EVP, employer brand en een prettige employee journey.