Employee experience

WAT IS EMPLOYEE EXPERIENCE?

Employee experience gaat om het herontwerpen van de organisatie rondom de verwachtingen, behoeften en wensen van de medewerkers (Jacob Morgan, 2017). Geen cosmetische aanpassingen, maar het verbeteren en op elkaar afstemmen van de missie, strategie, structuur en werkomgeving, om de ervaring van medewerkers te verbeteren en een plek te creëren waar mensen willen komen werken, in plaats van moeten.

HET BELANG VAN EMPLOYEE EXPERIENCE

De war for talent is heviger dan ooit, een nieuwe, eigenzinnige generatie betreedt de arbeidsmarkt en technologieën hebben het werkveld ongekend veranderd. Om de beste mensen aan te trekken en te behouden, dienen organisaties een missie uit te dragen waar mensen aan bij willen dragen, en werkomgeving te creëren waar mensen echt willen zijn. Het is bovendien een investering die oplevert: organisaties met een uitstekende employee experience hebben 20% minder medewerkers, 40% minder verloop, 2x de gemiddelde omzet, 4,4 x de gemiddelde winst en 4,3x meer winst per medewerker vergeleken met andere organisaties (Jacob Morgan, 2017).

WAT IS JOUW EMPLOYEE EXPERIENCE?

DOE DE SCAN!
BOUWEN AAN WAARDEGEDREVEN ORGANISATIES

Het bouwen van een aantrekkelijke cultuur, een ’employer brand’ en goede experience is belangrijker dan ooit. Maar voor veel organisaties nog niet vanzelfsprekend. Wij kunnen hierbij helpen. Met een integrale aanpak en duurzaam resultaat. We beginnen bij de basis en werken via de hele employee journey toe naar een blijvende verbetering van de employee experience en daarmee de performance van de organisatie.

WERKEN AAN 6 PIJLERS

Je organisatie aantrekkelijk maken voor huidige en toekomstige werknemers is geen snel kunstje. Een goed resultaat hangt af van meerdere factoren. In ons employee experience programma hanteren wij dan ook een integrale, gefaseerde aanpak gebaseerd op 6 pijlers.

TALENT

Worden medewerkers gestimuleerd om te ontwikkelen en te groeien? Worden ze begeleid in verandering?

VISIE

Is de missie inspirerend, de koers helder, de strategie simpel? Werken medewerkers aan gezamenlijke doelen?

CULTUUR

Is er een krachtige cultuur gebaseerd op verbindende waarden? Worden deze nageleefd? Is er dynamiek en cocreatie?

STRUCTUUR

Is er een duidelijke structuur en aantrekkelijk HR-beleid? Zijn er heldere rollen en verantwoordelijkheden?

FYSIEKE OMGEVING

Werken medewerkers in een stimulerende omgeving? Faciliteert het gebouw verschillende werkbehoeften?

TECHNOLOGISCHE OMGEVING

Faciliteert de technologie mensen, werk en processen? Zijn systemen toegankelijk, intuïtief en flexibel?

HAPPY EMPLOYEES = HAPPY CUSTOMERS = MORE BUSINESS VALUE
WIJ BIEDEN PRAKTISCHE OPLOSSINGEN EN SNELLE VOORUITGANG

In 3 fasen komen we snel tot de kern en bieden we praktische handvaten om verbeteringen aan te brengen die de employee journey verbeteren en het employer brand versterken. We werken daarbij samen met teams binnen de organisatie, zodat er optimaal draagvlak is, de kennis binnen de organisatie benut en geborgd wordt, en kosten beperkt blijven.

INSIGHT

We verzamelen en delen inzichten over de huidige experience en het unieke DNA van de organisatie.

PERSPECTIVE

We maken een gefaseerd stappenplan met de bedrijfsmissie en het employer brand als uitgangspunt.

BUILD

We werken samen aan een krachtige EVP, employer brand en een onderscheidende employee experience.