Over return on engagement

Over return on engagement

Waarom organisaties baat hebben bij betrokken medewerkers

De arbeidsmarkt piept en kraakt. We zijn, zoals al voorspeld, van de crisis vrijwel direct in een steeds krappere arbeidsmarkt terecht gekomen. Goed personeel is in veel sectoren bijna niet te vinden en de tekorten zullen de komende jaren alleen maar groter worden.

Jobfeed meldde vorige maand dat er in 2018 maar liefst 16,3 miljoen vacatureadvertenties in Nederland online stonden, een stijging van 44% ten opzichte van 2017. Tegelijk is er een record aantal mensen aan het werk en is het aantal beschikbare banen groter dan de beroepsbevolking. Veel bedrijven moeten dan ook nee zeggen tegen opdrachten omdat ze de mensen simpelweg niet hebben.

Daar komt nog eens bij dat het personeelsverloop steeds meer stijgt. Dit komt enerzijds door veelbesproken jobhop fenomeen, waarmee met name millennials een steilere leercurve proberen te realiseren. Maar anderzijds weten werkgevers hun medewerkers vaak nog onvoldoende te boeien en betrekken. Het percentage betrokken medewerkers in Nederland is met ongeveer 10% schrikbarend laag (‘State of the Global Workforce’, Gallup 2017). Wereldwijd doen bedrijven het overigens niet veel beter, daar schommelt het percentage van medewerkers dat zich betrokken voelt bij de werkgever al jaren tussen de 13 en 15%. Deze lage betrokkenheid kan gezien worden als een indicatie van onbenut potentieel en belemmering voor een high performance cultuur.

Employee engagement

Deze cijfers geven aan hoe moeilijk is het om talent te vinden en te binden en boeien. Reden te meer voor organisaties om hun personeelsbeleid serieus te nemen. Een belangrijke graadmeter hiervoor is ‘employee engagement’, de mate van betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie.

Wat we ‘engaged employees’ noemen, zijn medewerkers die met passie hun werk doen, zich verbonden voelen aan de organisatie en deze (willen) helpen vooruit te brengen. Effectory beschrijft 3 karakteristieken van een betrokken werkplek:

  1. De tijd vliegt en mensen vergeten dat ze aan het werk zijn.
  2. Het werk geeft medewerkers energie en mentale veerkracht.
  3. Medewerkers zijn enthousiast, geïnspireerd en trots op hun werk (Insights into global employee engagement & commitment, Effectory 2018).

Waarom is het belangrijk?

Mensen zijn in de meeste organisaties de sleutel tot performance en groei. Als je medewerkers blij en betrokken zijn en een prettige ‘werkbeleving’ hebben, zetten zich harder in voor de doelen van je organisatie en diens succes.

En dat is ook terug te zien in het bedrijfsresultaat: hetzelfde onderzoek van Gallup toont aan dat bedrijven die in de top 25% scoorden op employee engagement, ook 17% meer productief en 21% meer winstgevend waren dan de laagste 25% (‘State of the Global Workforce’, Gallup 2017). Een gebrek aan employee engagement is dus niet alleen demotiverend en inefficiënt, maar drukt ook actief de productiviteit en prestaties van organisaties. De Global Employee Engagement Index™ van Effectory (2018) vond daarnaast dat betrokken en gecommitteerde medewerkers meer genegen waren hun organisatie aan te bevelen aan zowel potentiële klanten als medewerkers.

Hoe ontwikkel je engagement?

Een positieve bevinding voor organisaties is dat bijna alle medewerkers als ze net aangenomen zijn, betrokken zijn. Het probleem is dat ze dit gevoel na verloop van tijd verliezen. Als de wittebroodsweken voorbij zijn en de eerste barstjes in hun ervaringen zijn ontstaan, worden medewerkers snel kritischer en minder betrokken. De kunst is om dit met een goede ‘employee experience’ te voorkomen. Maar hoe doe je dat dan? Daar wijden we onze volgende blog aan. We nemen jullie daarin graag kort mee in de 6 pijlers voor meer betrokkenheid op de werkvloer.